ĐẠI HỘI HẢI QUÂN OCS LẦN THỨ 17 TẠI NAM CALI

Đặc Biệt Kỷ Niệm 50 năm (1970 - 2020)
thành lập Tiểu Đoàn SVSQ / Hải Quân Trần Hưng Đạo
Thụ huấn quân trường Naval Officer Candidate School
Newport, Rhode Island

BAN TỔ CHỨC
 Đồng trưởng ban: Hồ Ngọc Minh Đức - Bùi Đức Lịch
 Thủ quỹ: Vũ Gia Khánh
 Thư ký: Phan Thanh Minh
 Báo chí:  Võ Anh Tuấn
 Văn nghệ - Kỹ thuật: Phan Kế Toại - Trương Trọng Thắng - Nguyễn Quang Trúc
 Nghi lễ: Ban Tổ Chức
 Trang trí: Bùi Đức Lịch - Nguyễn Ngọc Nam
 Tiếp tân:   Quý phu nhân OCS Nam & Bắc Cali: chị Tiên, chị Phượng, chị Lan, chị Hóa, chị Trâm, chị Tammy, chị Nga và các chị từ Bắc Cali
 Hotel - Nhà Hàng: Nguyễn Thành Trạng - Ngô Văn Sơn
 Ẩm thực:  Quý phu nhân OCS: chị Xinh, chị Tiên, chị Phượng, chị Lan, chị Hóa, chị Hương, chị Trâm, chị Tammy, và chị Nga
 Du ngoạn: Lê Sĩ Quý - Nguyễn Ngọc Nam
 Vận chuyển: Nguyễn Ngọ - Trần Ngọc Phước - Võ Xuân Diệu
 Nhiếp ảnh: Vũ Đức Vàn
 An ninh – Trật tự: Danh Âu - Nguyễn Hùng Cường
 Website design: Anh chị Nguyễn Kiên Trung
 Logo Design: Ban Tổ Chức
       website: dhocs2020.com        email: daihoiocs17@gmail.com