ĐẠI HỘI HẢI QUÂN OCS LẦN THỨ 17 TẠI NAM CALI

Đặc Biệt Kỷ Niệm 50 năm (1970 - 2020)
thành lập Tiểu Đoàn SVSQ / Hải Quân Trần Hưng Đạo
Thụ huấn quân trường Naval Officer Candidate School
Newport, Rhode Island

Thông báo quyết định hủy bỏ ĐH17 năm 2020 tại Nam Cali

California, ngày 21 tháng 3 năm 2020.

Trân trọng thông báo cùng các thành viên HQ/OCS và gia đình,

Ngay sau khi nhận trách nhiệm tổ chức ĐH/17 từ các anh em ở Seattle bàn giao lại, Nam Cali thành lập BTC và các anh chị em hội họp lại, cùng nhau cật lực làm việc nên mọi việc như nhà hàng, khách sạn, tour, ban nhạc v.v... chúng tôi đã hoàn tất chương trình cho 4 ngày, chúng tôi cũng đã đặt cọc hơn $ 6,000.00 và hầu hết anh chị em rất hài lòng với thành quả nầy. Nhất là dự trù chi phí cho trọn gói 4 ngày, một ngày free và ba ngày share cost chỉ tốn $308. Chúng ta chỉ đợi ngày thông báo ghi danh và khai mạc.

Nhưng dịch cúm coronavirus xuất hiện hoành hành trên khắp thế giới, đặc biệt Cali lại là 1 trong những tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nhất, tình trạng "giới nghiêm" đã ban hành suốt khắp tiểu bang Cali, nên BTC/ĐH17 sau khi lắng nghe và lượng giá tình hình hạn chế di chuyển, phi cơ không cho vào, lây lan v.v... đã quyết định hủy bỏ ĐH17, dự trù tổ chức tại Nam Cali từ ngày 23/9/2020 đến ngày 26/9/2020. Sang năm tới, nếu dịch cúm đi qua, và nếu được sự đồng ý của các bạn, chúng tôi sẽ tổ chức lại vào năm 2021, ngày giờ sẽ được thông báo sau.

Tuy nhiên, nếu bạn nào ở tiểu bang khác muốn phục vụ gia đình HQ/OCS nhận lãnh tổ chức ĐH/17 cho năm tới với sự đồng ý của đại gia đình HQ/OCS, chúng tôi rất hoan hỷ bàn giao lại.

Mong tất cả các thành viên OCS và gia đình thông cảm cho BTC/ ĐH17, vì lý do bất khả kháng nên chúng tôi buộc lòng phải đưa đến quyết định nầy.

BTC/ĐH17 thành thật xin lỗi cùng đại gia đình HQ/THĐ/OCS và cầu chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn an lành hạnh phúc.

God Bless America and God Bless all of us !!!

BTC/ ĐH17/OCS